AW524238_05

Gelişmemiş Kulak

*

Gelişmemiş Kulak

Dış Kulak yolu ve Zarın gelişmemesi, daha çok mikrotia denen kulak kepçesinin de deforme olduğu veya gelişmediği durumlarda görülür. Kulak kepçesi bozuklukları; tip 1 (hafif),  tip 2 (orta ), tip 3 (ciddi) olarak 3’e ayrılır. Çeşitli rekonstrüksiyon (yeniden yapma) yöntemleri vardır. Kaburgadan alınan kıkırdağın şekillendirilerek yapıldığı rekonstrüksiyon en çok tercih edilendir. Çocuk 6-8 yaşlarında iken cerrahi yapılır. Bu yaşa kadar beklenen süre, hem kaburganın gelişmesini sağlar, hem de diğer kulağın büyümesi büyük oranda tamamlanmış olur, ve kalıp olarak sağlam kulak kullanılabilir duruma gelmiş olur.

Bu hastalarda, dış kulak yolu ve zar rekonstrüksiyonu, kepçe rekonstrüksiyonundan sonra yapılabilir. Öncelikle kepçe tamamlanmış olmalıdır. Bundan 4-6 ay sonra dış kulak yolu rekonstrüksiyonu uygundur.

Dış kulak yolu ve zar rekonstrüksiyonu için çocuğun uygun bir aday olup olmadığı görüntüleme tetkikleri, tomografi ile anlaşılır. Tomografide; stapes kemikçiğinin varlığı, iç kulağın kokleanın durumu, fasiyal sinir (yüz siniri) durumu çok önemlidir. İdeal cerrahi aday için; iyi havalanan bir mastoid ve iyi durumda olan bir koklea, oval pencere ve stapes gereklidir.

Cerrahinin sık görülen komplikasyonları arasında; rekonstrüksiyonu tamamlanmış ve yeterince açılmış dış kulak yolunun yeniden daralması durumu vardır. Bunun dışında; işitme kaybı, yüz felci, zarın dışarı kayması (lateralize olması) sayılabilir.

Tün bu komplikasyonlar göze alındığında, işitmenin sağlanması için bu çocuklara böyle bir cerrahi yerine, BAHA önerilebilir. Özellikle cerrahiye aday olmayan çocuklarda oldukça iyi bir alternatiftir.

Çift taraflı kanal atrezisi olanlarda en yakın zamanda BAHA soft band uygulanır. Tek taraflıda, diğer kulak normal duyduğu müddetçe işitmenin cihaz ile düzeltilmesi gerekli değildir. Yine de dil ve konuşma gelişimi için sıkı takip edilmelidir.

Atrezisi olan çocuklarda, 5-6 yaşlarında mutlaka temporal kemik tomografisi istenir. Görüntülemede atrezinin yanında konjenital kolesteatom görülürse, ki bu çocuklarda olasıdır, o zaman mutlaka kolesteatomun cerrahi olarak çıkartılması gerekir.