ortaa-kulak

Orta Kulak İltihabı

*

Orta Kulak İltihabı

Orta kulak enfeksiyonu, orta kulak inflamasyonu bulgularının hızlıca oluştuğu, ağrı, ateş ve işitme azlığı ile seyreden, genellikle çocuklarda görülen bir hastalıktır. Orta kulak efüzyonu ise herhangi bir bulgu ve semptom olmaksızın, akut inflamasyon ve orta kulakta sıvı birikimidir.

Teşhis; fizik  muayene ile tanı konulur. Beraberinde odyometri ve timpanometriden faydalanılabilir. Özellikle sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonunda veya işitme kaybına neden olan ve konservatif tedaviler ile düzelme sağlanamayan hastalarda, kulağa tüp takılması gerekebilmektedir. Böyle bir cerrahi işlem öncesi, odyometri, işitme kaybının ortaya konması için oldukça önemlidir.

Bu hastalıkların patofizyolojisi multifaktöriyeldir. Bu faktörler arasında;anatomik nedenler (östaki borusu yarık damak vb ), virüsler, bakteriler, çevresel faktörler, allerji ve immünoloji sayılabilir.

Östaki borusu bebeklerde kısa geniş ve daha horizontaldir. 7 yaşına kadar östaki borusu erişkin haline evrilmeye devam eder. Dolayısıyla, bu yaşa kadar orta kulak iltihabı sık görülmektedir. Östaki borusu orta kulağı korur, temizler ve havalandırır.

En sık tespit edilen bakteriler; Strep. Pneumonia, Moroxella Caterhalis, H. influenza dır.
Biofilmler bakterilerin biraraya gelerek bir yüzeye tutunması ve daha güçlü halde kendileri için koruyucu tabaka oluşturmalarıdır. Bu koruyucu tabaka nedeniyle, vücut savunma proteinleri olan immunoglobülinlerin etki etmesi zorlaşır. Yapılan çalışmalar bu biofilmlerin orta kulakta genizde varlıklarını göstermişlerdir. Adenoidektomi (geniz etinin alınması) ile genizde biofilmlerden mekanik debridman sağlanır ve kliniğe faydası yansır.

Tedavi

Amerikan Pediatristler ve Aile Hekimlerinin 2004’de yayınladığı önerilere göre; gözlem, bazı çocuklarda uygundur. Ancak, 6 aydan küçük çocuklarda ne olursa olsun antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. 39 derece ve üzerinde ateş, ciddi kulak ağrısı antibiyotik tedavisi gerektirir. Yaş ne olursa olsun amoksisilin ilk basamak antibiyotiktir. 90 mg/kg’dan verilir. 48-72 saat içinde cevap alınamazsa antibiyotik başarısızdır. Daha geniş spektrumlu bir antibiyotiğe geçmek gerekir. Tedavi süresi 10 gündür.

Dekonjestanlar, antihistaminikler, steroidlerin tedaviye, önlemeye, erken iyileşmeye, cerrahiye engel olmaya ispatlanmış bir katkısı yoktur.

Son 6 ay içinde, 3 veya daha fazla orta kulak iltihabı geçirmiş olmak veya son 1 yıl içinde 4 ve üzerinde orta kulak iltihabı geçirmiş olmak, timpanostomi tüpü için endikasyon oluşturur. Bunun yanında, adenoidektomi eğer hava yolu tıkanıklığı bu tabloya ilave ise uygulanır.

Efüzyonlu otitis mediada, eğer çocuk konuşma ve dil becerisinin risk altında olmadığı bir dönemde ise takip edilebilir. Eğer işitme kaybı 40 desibelden fazla ise cerrahi yani tüp önerilir. Risk altında olmayan bir çocuk, 3-6 ay kadar takip edilebilir. İspatlanmış herhangi bir medikal tedavisi yoktur.

Tedavi edilmediği taktirde komplikasyonlar şöyledir;

1- işitme kaybı, konuşma geriliği
2- mastoidit
3- menenjit
4- subdural apse
5- beyin apsesi.