Temporal Kemik Tümörleri

*

Dış kulak yolu ve temporal kemik kanserlerine, kronik dış kulak yolu iltihabı veya kronik otit gibi yanlış teşhis konabilir. Geçmeyen dış kulak yolu iltihabında kanser mutlaka akla gelmeli ve biyopsi yapılmalıdır. Kanser bazen anormal bir ağrı veya farklı bir kulak ağrısı şeklinde kendini gösterebilir. Skuamoz hücreli kanser, dış kulak yolunda polipoid oluşum olarak ortaya çıkabilir. Adenoid kistik karsinom, ağrı ile birlikte küçük bir kitle şeklinde görülebilir. Bazal hücreli kanser, ülsere bir kitle olarak görülebilir. İşitme kaybı vardır ve genellikle iletim tipidir. Eğer sensörinöral işitme kaybı ve vertigo eklendiyse, bu durum kanserin labirente yayılımını gösterir. Tükrük bezinde kitle, kraniyal sinir tutulumu, veya boyunda lenfadenopati, daha ileri evrelerde eşlik eden bulgulardır. Dış kulak yolu tümörlerinde mutlaka parotis bezi değerlendirilmelidir. Evrelemede, diğer kanserlerde olduğu gibi TNM (Tümör Lenf nodu Metastaz ) evrelemesi kullanılır.
Tedavi

En blok rezeksiyon, yani tam olarak çıkartma, dış kulak yolu kanserlerinde primer tedavidir. Ek olarak radyoterapi gerekebilir. Yapılması gereken en sınırlı cerrahi, lateral temporal kemik rezeksiyonudur. Bu cerrahide; dış kulak yolu ve kulak zarı tam olarak çıkarılır. Rekonstrüksiyon için kulak yolu tamamen kapatılır. Karından alınan yağ kaviteye yerleştirilir.

Temporal Kemik Paraganliomaları

Diğer adı glomus tümörleridir ve ikiye ayrılır. Glomus timpanikum ve Glomus Jugulare.

Semptomlar: Glomus timpanikum kendini sıklıkla pulsatil, yani kalp atışı şeklinde bir çınlama olarak gösterir. Bununla birlikte işitme kaybına da sebep olabilir.

Glomus Jugulare; juguler bulb denen bölgeden kaynaklanır ve genellikle geç ortaya çıkar.  Kafa sinirlerine  zarar vererek, yutma güçlüğü, ses kısıklığı gibi şikayetlerle ortaya çıkabilirler. Ayrıca, yüz sinirine bası yaparak, yüz felci, labirente ilerleyerek işitme kaybı yapabilir.

Teşhis: Fizik muayyenin yanında görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. BT ve MRI birbirlerini tamamlar. Ayrıca, ameliyat öncesi anjiogram ve arteriogramdan faydalanmak gerekir. Bu tümörler, vasküler yani damar kaynaklı tümörlerdir ve ameliyat öncesi embolizasyon denen yöntemle, tümörün kaynaklandığı damar tıkanır ki operasyon yapılabilsin.

Tedavi: Glomus timpanikum, dış kulak yolundan transtimpanik olarak çıkarılabilir. Glomus jugulare, genellikle Fish tip A cerrahi yaklaşımı ile çıkarılmaya çalışılır. Tümörün büyüklüğüne göre tip B veya tip C de uygulanabilir. Bu tümörlerde, radyoterapi tercih edilen bir tedavi yöntemi değildir.

Fasiyal Schwannom

Yüz siniri kılıfından kaynaklanan ve giderek ilerleyen yüz felcine yol açan bir tümördür. İşitme kaybına neden olabilmektedir. Teşhiste; öykünün yanında görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. MRI ve BT birbirini tamamlar. Tedavide; genellikle yüz fonksiyonları kötüleşince operasyona gidilir. İşitme kaybının durumuna ve tümörün lokalizasyonuna göre cerrahi yöntem seçilir. Tümör çıkarıldıktan sonra bacaktan alınan donör sinir yardımı ile tamir yapılır.

Konjenital (Doğumsal) Kolesteatom

Lokalizasyonuna göre kliniği değişir. Örneğin; orta kulakta yer alanlar, iletim tipi işitme kaybı ile kendini gösterir. Fizik muayenede zar tamamen sağlamdır. Zarın arkasında beyaz bir inci şeklinde görülür. Perigenikulat veya petröz apeks kolesteatomları ise giderek ilerleyen yüz siniri felci ile başvururlar. Beraberinde sensörinöral işitme kaybı da görülebilmektedir. Teşhis için radyolojik görüntüleme gerekmektedir. Yüksek çözünürlükte BT ve MRI birbirlerini tamamlar. Tedavisi cerrahidir. Tamamen çıkarılmalıdır ancak buna rağmen tekrarlama riski çok yüksektir. 10 sene boyunca MRI ile takip edilmelidir.

Ensefalosel (Beyin sarkması) ve Beyin Omurilik Sıvı Kaçağı

Temporal beyin lobunun kulak cerrahisi sonrası veye kendiliğinden (genellikle obezlerde görülür) fıtıklaşması, sarkması olayıdır. Pulsatil, kalp atışı şeklinde çınlama olarak kendini gösterebilir. Cerrahi sonrası olmayanlar, yani kendiliğinden olanlar; seröz otit (kulak zarı arkasından sıvı birikimi), rinore (burundan beyin omurilik sıvısı gelmesi) veya otore (kulaktan BOS gelmesi ki kulakta tüp varsa veya zar delikse) şeklinde ortaya çıkar. Teşhiste görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Tedavisi cerrahidir. Fıtıklaşma, sarkma olan yerden tamir edilir.

>Kafatabanı cerrahisi sonrası oluşabilen Komplikasyonlar

  • Beyin omurilik sıvı kaçağı ve buna bağlı menenjit
  • Alt kraniyel sinir felçleri
  • Yüz felci
  • Kanama, Hematom
  • Serebral ödem, inme