slider-1_Çalışma Yüzeyi 1

Kolesteatom

*

Kolesteatom Nedir?

Orta kulak veya mastoidde (kulak kemiği) oluşabilen, cilt dokusu ihtiva eden, kistik kitledir (epidermal inklüzyon kisti). Keratinize skuamoz epitel içerir. Kötü huylu bir kitle değildir ancak, çevresindeki dokuları yıkma özelliğine sahiptir. Bu durum, orta kulaktaki hayati yapılar için bir tehdittir. Doğumsal olabildiği gibi kazanılmış, yani sonradan da oluşabilmektedir. Kazanılmış olan kolesteatom, kronik orta kulak iltihabının sonuçlarındandır.

Kronik Otit ve Kolesteatom Belirtileri Nelerdir?

 • Sık tekrarlayan kulak akıntısı (genellikle kötü kokulu)
 • İşitme Kaybı
 • Kulak Ağrısı
 • Uğultu ve/veya Çınlama
 • İlerleyen durumlarda yüz felci
 • Yine ilerlemesi halinde; menenjit, kafa içi enfeksiyonlar

Tetkikler Nelerdir?

Öncelikle iyi bir kulak burun boğaz (KBB) muayenesi çok önemlidir. KBB muayenesinden sonra odyometrik tetkikler (işitme testi), görüntüleme tetkikleri (bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme) teşhis ve tedavi de yardımcıdır.

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

 • Akut orta kulak iltihabı genellikle cerrahi tedaviye gerek olmadan uygun antibiyoterapi ile tedavi edilir. Beraberinde çeşitli komplikasyonlar olması halinde kulağa tüp takılması gerekebilir.
 • Kronik orta kulak iltihabı,mastoidit varlığında geniş spektrumlu antibiyotik,ilk basamak olarak verilir ve bu tedaviye ilave olarak mastoidektomi ameliyatı (iltihaplı kulak kemiğinin kısmen alınması) gerekmektedir.
 • Kolesteatom varlığında tüm kolesteatomun cerrahi olarak temizlenmesi gerekir. Bu işlemden sonra işitmenin tekrar sağlanabilmesi için timpanoplasti (zar tamiri), ossiküloplasti (kemikçik zincir onarımı) gibi cerrahi işlemler uygulanır.
 • Akut otit veya kronik otit veya kolestatom ile birlikte yüz felci görülebilir. Özellikle çocuklarda orta kulak iltihabında beraberinde  yüz felci olması halinde; uygun antibiyotiğe ilave olarak kulak tüpü ameliyatı uygulanır. Kronik otit ve kolesteatom varlığında gerek kronik enfeksiyonun, gerekse kolestatomun cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. Yüz felci geçen süreye ve evresine bağlı olarak, bazı durumlarda operasyondan sonra düzelebilmekte ancak bazı durumlarda kalıcı olabilmektedir.
 • Akut otit ve kronik otit ile birlikte menenjit gelişmesi halinde; hastalarda; şiddetli baş ağrısı, bulantı kusma, yüksek ateş gibi belirtiler vardır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntüleme ve sonrasında beyin omurilik sıvısından bakteri tespiti ile uygun antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.