Kronik Orta Kulak İltihabı

orta-kulak

*

Kronik Orta Kulak
İltihabı Nedir?

Orta kulak enfeksiyonu, çocukluk çağında viral üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra en çok görülen çocukluk çağı hastalığıdır. Akut bakteriyel enfeksiyon, 1-6 yaş arasındaki çocukların %80’inde görülmektedir. Sıklıkla antibiyotik ile tedavi edilir. Çocukluk çağındaki orta kulak iltihabının olası komplikasyonları, ileriki yıllarda ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu komplikasyonlar arasında; kulak zarında delinme, orta kulak kemikçiklerinde erime, kireçlenme (timpanoskleroz) gibi tüm dünyadaki major işitme kayıpları nedenleri vardır.

Orta kulak enfeksiyonu, çocukluk çağının en önde gelen işitme kaybı nedeni olan efüzyonlu otitis media (orta kulakta sıvı birikimi) ile de sonuçlanabilir. Burnun arkasını, orta kulağa bağlayan östaki borusundaki fonksiyon bozuklukları, orta kulakta çeşitli problemlere sebep olmaktadır.  Erişkin dönemde, paranazal sinüs hastalıkları, nazofarenks (geniz) kanseri, gibi nedenlerle efüzyonlu otitis media görülebilmektedir. Çocuklardaki orta kulak problemleri dolaylı olarak dil ve konuşmada gecikme gibi problemler oluşturabilmektedir. Yine uzun dönem östaki fonksiyon bozuklukları, orta kulakta havalanma problemlerine neden olmakta ve sonuç olarak kulak zarında çökme (atelektazi) ile seyredebilmektedir.

Cerrahi

Timpanoplasti (Kulak Zarı Onarımı)

Timpanoplasti, orta kulaktaki enfeksiyonu ortadan kaldırmak ve orta kulak fonksiyonunu yeniden düzeltmek için yapılan bir cerrahi prosedürdür.

Kulak zarı (timpanik membran), hava dolu orta kulak kavitesini kapalı tutmalıdır.

Zardaki delik, işitme kaybına neden olacaktır. İşitme kaybı derecesi, deliğin büyüklüğüne göre orantılıdır.

Timpanoplasti ameliyatından 3-4 hafta öncesine kadar kulakta akıntı olmaması önerilir. Bazı durumlarda, kulak akıntısı medikal tedavi ile durdurulamaz ve böyle durumlarda timpanoplastiye ilave olarak mastoidektomi operasyonu uygulanması gerekebilmektedir.

Kulak zarı tamiri için; temporal kas fasyası yani kasın üzerindeki zar, veya kıkırdak üzerindeki zar (perikondrium) materyal olarak kullanılır.

Minimalist Teknik

Oldukça küçük, enfekte olmayan 1-2 mm genişliğinde olan delikler, kulak memesinden alınan yağ ile tamir edilebilmektedir.

Timpanoplastide Anestezi

Bu ameliyat lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Çocuklarda ve endişeli erişkinlerde genel anestezi tercihtir.

Cilt Kesileri

Timpanoplastide 3 ana yaklaşım vardır. Transkanal; yani dış kulak yolu içinden, endaural; yani kulak önünden, ve postauriküler; yani kulak kepçesinin hemen arkasından yapılan kesiler. Amaç; zardaki deliği seçilecek yaklaşım ile tam olarak görebilmektir. Küçük deliklerde eğer dış kulak yolu anatomisi uygunsa transkanal yaklaşım seçilebilir. Bunun dışındaki kesiler, cerrrahın tercihine kalmıştır. Kulak arkası kesi en çok tercih edilendir.

Osiküloplasti (Kemikçik Zincir Tamiri)

Kronik kulak iltihabı sonucunda orta kulaktaki kemikçikler eriyebilir ve ayrılabilir. Örneğin; kolesteatom, kemikçiklerde özelliklede inkus (örs) uzun kolunda erozyona sebep olur. Kulak içerisinde kireçlenme (timpanoskleroz) gerek zarda, gerekse kemikçiklerde oluşup, zar ve kemikçiklerin hareketini kısıtlayabilir. Bunların dışında, kafa travmaları da kemikçiklerde ayrılmaya, kopmaya neden olabilir. İşitmenin yeniden sağlanabilmesi için, kemikçiklerin birbirleri ile temas etmeleri ve ayrıca, hareketli olmaları gereklidir. Bunun sağlanabilmesi için kullanılan materyaller arasında; kemik, kıkırdak ve protezler bulunmaktadır. Protezler 3 gruba ayrılabilir: polymer, seramik, metaller ve son dönemde titanyum protezler popülarite kazanmışlardır. Titanyum protezler 4 mg’dan daha hafiftirler ve yüksek stabiliteye sahiptirler. Protez kullanıldığında, ayrıca kıkırdak da kullanılmalıdır! Protezin zardan dışarı çıkması bu şekilde önlenir.

Kolesteatom varlığında kemikçik zincir tamiri ikinci seans ameliyata bırakılabilir. Bu kararı vermede orta kulağın durumu önemlidir.

Mastoidektomi ( Kulak arkası kemiğin çıkarılması)

Kronik otit, koklear implant, petröz apeks, köşe tümörü, labirentektomi, endolenfatik kese cerrahisi, yüz siniri hastalıklarında uygulanan bir cerrahidir. Yani, tüm yukarda sayılan cerrahi işlemlerin başlangıcı mastoidektomidir. Kulak arkası kesi yapılıp, mastoid kemiğe ulaşıldıktan sonra tur denilen aletlerle bu  kemik turlanarak çıkarılır. Yerine herhangi bir şey konması gerekmemektedir.